Sunday, July 10, 2005

28: Nakatira sa lupa

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Ang Dios nakatira sa lupa
Soriano:(Binasa ni Luz ang Kaw. 8:22-31) Ayun. Saan nakatira ang Diyos nu’ng hindi pa Niya ginagawa ang langit at lupa?

Luz: Nasa lupa po.

Soriano:Nagagalak ang wika ang Diyos na kasama ang karunungan… nagagalak na lagi Siya sa Kaniyang tinatahanang lupa.

Luz: Opo.

Soriano: Maliwanag ‘yan, kapatid na Luz.

Luz: Totoo po ‘yan.

Soriano: Saan nakatira ang Diyos?

Luz: Nasa lupa.

Soriano: Nasa lupa. Meron Siyang tinatahanang lupa. Ano ang tawag sa Ingles diyan? (Binasa ni Josel ang Bibliang Ingles).
Awit 115:15-16

15Pinagpala kayo ng Panginoon, Na gumawa ng langit at lupa.

16Ang mga langit ay mga langit ng Panginoon; Nguni’t ang lupa ay kaniyang ibinigay sa mga anak ng mga tao.

Kung sasanguniin natin ang ibang mga nagsuri ng Kaw. 8:31, sino ang tumatahan sa lupa. Ang Diyos ba?

Barnes Notes, The Bible Commentary, by F. C. Cook, Editor, Abridged and Edited by J. M. Fuller. Proverbs VIII. XXXI

31. Wisdom rejoices yet more in the world as inhabited by God’s rational creatures (cp. Isai. Xlv. 18).

Read more...

Friday, May 06, 2005

27: Susuysuyin sa Dictionary

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Ayon po kay Brother Eli Soriano, wala raw sa diksyunaryo ang salitang ‘susuysuyin’
Soriano: Mga kababayan titingnan lang natin ‘yung susuysuyin. Kasi, for the first time in my life… [Kumanta siya] For the first time in my life… ngayon ko lang narinig Bro. Josel ‘yung salitang susuysuyin, eh baka maturuan naman n’ya ako ng maganda eh.
Josel: Oo nga po.
Soriano: Tingnan natin kung itong Bisayang itong napakayabang… na kung magsalita eh akala mo’y master n’ya lahat ng lengguahe sa mundo, tingnan natin kung tama s’ya du’n sa “kung susuysuyin” he-he-he.
Ang tinutukoy niya po na Bisaya dito ay hindi po ako, dahil bisaya din po ako e, kundi si Ka Ramil Parba po ng Ang Tamang Daan. Tingnan daw nila sa Diksiyunaryo ang salitang SUSUYSUYIN kasi first time daw niya itong marinig. Huh! Mukhang mahina ito sa language at hindi ito ibang language ha, dahil Filipino language itong ating pinag-uusapan. Kaya tingnan din natin sa diksyunaryo na Pilipino-Pilipino p.172 by Bartolome del Valle

2.Suysoy =aboy, taboy, pagbibigay ng lakas ng loob, saliksik, halungkat.
Sa Diksiyunaryo pong ating sinipi, meron po dyan binigyan ng kahulugan ng taboy, aboy, pagbibigay ng lakas ng loob, saliksik, halungkat at ito po ay ang salitang ugat na suysoy. E kung gagamitin po natin ito sa pangungusap, siyempre kailangan din natin ito lagyan ng panlapi para ma-suit sa tamang grammar.

Ang salitang SUSUYSUYIN po, dahil hindi alam ni Brother Eli Soriano kaya ating ipaliliwanag dito, ay may salitang ugat na SUYSOY at ang mga panlapi nito ay IN bilang hulapi o panlapi na inilagay sa huli at ang pag-uulit ng SU. Yong sa pangalawang SUY ay U po ang ginamit sa halip na O dahil sa itoy nasa kalagitnaan ng salita.

Maari pong hindi malinaw ng kunti ang paliwanag ko pero atleast tama ang pagkaunawa ko di po ba? Hindi tulad ni Brother Eli Soriano, ewan ko kung paano niya ginamit utak niya. Matalino daw siya... heheheheh Matalino sa mga kasinungalingan.

Read more...

Thursday, May 05, 2005

26: Ginawa ng Dios si Satanas

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Alam niyo po ba na itinuturo ni Brother Eli na si satanas ay ginawa ng Diyos? Ganito po ang sabi niya noon sa isang tagpo ng kaniyang pangangaral.
Soriano: Noong time na ginagawa ng Diyos ‘yung … ‘yung satan ano… tinatawag na satan, e ano ‘yon, hindi inaasahan, although alam ng Diyos na puwedeng gumawa ‘yon ng mabuti, puwedeng gumawa ‘yon ng masama, pero ang pag-asa ng Diyos gagawa ‘yon ng mabuti siyempre.
Tama ba ang sinabi ng puno ng Ang Dating Daan na si Satan o si Satanas ay gawa ng Dios? Atin po sipiin ang nakasulat sa Genesis 1:31 na siyang makasasagot sa ting tanong:

31 At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

Lahat po ng ginawa ng Dios ay mabuti. Kung gayon hindi po gawa ng Dios ang Satanas. Kung hindi ang satanas ang gawa ng Dios, e alin kung gayon ang ginawa ng Dios? Sa Ezekiel 28:14-17 ay ganito po ang sagot ng Biblia:
14 Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip: at itinatag kita, na anopa't ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Dios; ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga: batong mahalaga.

15 Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo.

16 Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw,ay nagkasala: kaya't inihagis kitang-parang dumi mula sa bundok ng Dios; at ipinahamak kita, Oh tumatakip, na kerubin, mula sa gitna ng mga batong mahalaga.

17 Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan; iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan: aking inihagis ka sa lupa; aking inilagay ka sa harap ng mga hari, upang kanilang masdan ka.
Pinahirang Kerubin po pala ang gawa ng Dios at hindi ang satanas. Kaya nang ihagis, ano ang naging tawag sa pinahirang kerubin? Ganito naman po ang nakasulat sa Apocalipsis 12:9:

9 At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.


Nang maihagis ay tinawag na Diablo o Satanas.

O, Brother Eli! Mukhang may natutunan ka na naman sa website na to. Pambihira ka kasing mangangaral daw ng Dios e malimali naman pinagtuturo mo o kung hindi lang mali werdo pa.

Read more...

Wednesday, May 04, 2005

25: Totoo ang sinabi ng Diablo

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Ayon po kay Brother Eli Soriano, totoo raw ang sinabi ng diablo kay Eva na ang tao ay magiging parang dios dahil sa narinig daw yon ng diablo sa Dios. Mukha yatang naniwala talaga itong si Brother Eli Soriano sa Diablo. Ganito po kasi ang sabi niya:
Soriano: ang sabi ni cristo, walang katotohanan sa kaniya.wala, pero tatanungin ko kayo noong sabihin ni satanas na madidilat ang mata, nadilat ba? Totoo ba yon? Noon bang sabihin niyang sabihin niyang ‘magiging parang dios’, naging parang dios ba? Naging parang dios ba ? Saan kinuha yon eh walang katotohanan sa kaniya? Eto ang sagot doon, wala namang katotohanan kay satanas, wala eh kahit isa eh pero may narinig siya sa dios at yong narinig niya sa dios yon ang kaniyang ipinandaya kay evaahh…yong narinig niya sa dios yon ang kaniyang ipinandaya niya kay eva, kaya kung sinabi man niya ang katotohanan, yong sinabi niya , ‘madidilat ang mata nyo, magiging parang dios kayo’ sinabi niya yon kay eva ha pero hindi sa kaniya galing yon dahil walang katotohanan sa kaniya.narinig niya yon sa dios.
Malinaw ang sabi niya, narinig daw ni Satanas iyon sa Dios at yon ang totoo. Pero bakit maling sabihin na narinig daw ni Satanas mula sa Dios ang kaniyang sinabi kay Adan sa Genesis 3:4-5? Ganito po ang nakasulat sa Genesis 3:4-6:

4 At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay:

5 Sapagka't talastas ng Dios na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama.

6 At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain; at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, at ito'y kumain.
Wala naman po kasing nakasulat na narinig ni Satanas sa Dios ang kaniyang sinabi kay Eva e. Ewan ko kung saan ni Brother Eli Soriano napulot ang gayon. Kaya Brother Eli, hay naku, ano na naman ba ito?

Read more...

Tuesday, May 03, 2005

24: Ang Dios may puwet

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Kung may puwit ang tao, may puwit din ang Dios. Ito ang aral na ipinahayag nya noong minsang nagdebate sila ng batang si Del Mundo.

Del Mundo: Ang unang katanungan ko kay Mr. Soriano ay: Saan mo mababasa na ang Diyos ay may puwet?... Para maging tunay ka nang guro ng Biblia, patunayan mo ang sinasabi mo na ang Diyos ay may puwet? Sige patunayan mo.
Soriano: Huwag kang galit. Huwag kang galit. Dahan-dahan ka lang hijo. Babasahin ko…. Sinabi ng Diyos….
Del Mundo: ‘Yung puwet po ho, may puwet talaga siya
Soriano: Huwag mong guluhin. “At sinabi ng Dios lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.” At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos nilalang Niya sila na lalake at babae. Kung ikaw ay naniniwala nilalang ka sa larawan ng Diyos. Kung may puwet ka ay tatanggapin mo na may puwet ang Diyos.
Del Mundo: No, no, no, no, no.
Dahil daw nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang larawan kaya, kung may puwet ang tao may puwet din daw ang Dios. Per tama kaya na isipin natin na may puwet din ang Dios?

Ayon po sa Juan 4:24, ang Dios ay espiritu. At dahil Espiritu mayroon ba Siyang laman at buto? Ganito po ang pahayag ng Biblia:

"24Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. .
Ang tunay na Dios ay espiritu ba sa ibang talata ng Biblia ay sinabing ang espiritu ay walang laman at buto kaya napakamaling sabihin na kung ano mayroon ang tao ay mayroon nito ang tunay na Dios.

Kung gayon ating lilinawin kung sa ano kalarawan ng Dios sa ang tao? Ganito po ang pahayag ng Biblia sa Efe.4:24MB
"24at ang dapat makita sa inyo’y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kaniyang katuwiran at kabanalan."

Malinaw po dito, na ang tao ay kalarawan ng Dios sa kabanalan. Kung gayon, hindi po totoo na kalarawan ng Dios ang tao physically dahil unang-una, espiritu po ang Dios at naging kalarawan lamang ng Dios ang tao sa kabanalan.

Kaya, mali na naman si Brother Eli Soriano.

Read more...

Monday, May 02, 2005

23: Grammatician

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Sa isang aklat ni Eli Soriano na pinamagatang, Leaving Behind the Fundamental Doctrine of Christ sa pahina 29, may mababasa po tayong ganito Ang grammatician
‘ no grammatician will construct’
Ang nais niya pong tukuyin nang sabihin na grammatician ay ang taong magaling sa Grammar o dalubhasa sa Grammar. Tama po kaya ang kanyang ginamit na termino? Ganito naman po ang mababasa natin bilang sagot sa Oxford Paperback Dictionary sa pahina 325:
Grammarian – expert in grammar

Grammarian po pala ang tama. Kaya duda po ako dito kay Brother Eli Soriano, mahilig pong mag-imbento..... mag-imbento ng mga werdong aral.

O baka naman ang nasa isip niya ay ang kaniyang membrong Happy Christian na BEAUTICIAN sa kaniyang parlor? Di, joke lang.

Read more...

Sunday, May 01, 2005

22: Ang nakaimbento ng Asukal

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Alam niyo po ba na ang nakaimbento ng Asukal ay ang Muslim? Ganito po kasi ang aral ni Brother Eli Soriano:
Soriano: Ayoko noong Chess at saka ako, hindi ako kumakain ng asukal.
Armie : Bakit naman po?
Soriano: Dahil Muslim din ang naka-imbento n’yan. (Tawanan)
Owwww! Muslim daw? Totoo kaya ito?

Ganito naman po ang mababasa natin sa Grolier Family Encyclopedia vol.18 p.7
Sugar Production

History: It is believed that sugarcane culture began in New Guinea and gradually Spread throughout the South Pacific, Asia, and the ancient Arab world. Sugar remained a scarce luxury in Europe.”
Brother Eli mali na naman. Hindi naman pala muslim ang nakaimbento nito. Napapansin niyo po ang sabi...SPREAD THROUGHOUT .... AND ANCIENT ARAB WORLD.

Read more...

Saturday, April 30, 2005

21: Ang nakaimbento ng Chess

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Ngayon po ay history naman ang pag-uusapan natin. May aral po kasi si Soriano na ganito:
Soriano: Naku, sa lahat ng laro wala akong kahilig-hilig diyan sa Chess. Itanong mo sa akin kung bakit.
Josel: Bakit naman po?
Soriano: Muslim ang naka-imbento n'yan eh.
Ayon po sa kaniya, Muslim daw ang naka-imbento ng Chess. Totoo po ba kaya o isa lang ito sa mga werdong aral ni Brother Eli Soriano? Ganito po ang ating mababasa sa Grolier Family Encyclopedia vol. 4 p. 306

Certain similarities exist between modern chess and an Indian game called chaturanga, which dates back to about the 6th century AD, and most scholars are of the opinion that chess itself originated in India about the 7th century AD.
From India pala ang Chess. Kung ganon, mali na naman itong Mangangaral na ito. Pero teka baka naman kasi may referenciya siyang maipakita na talagang Muslim ang nakaimbento nito. Kasi ayon sa ating siniping aklat, galing daw po sa India, at para po sa kaalaman ng lahat, hindi po Muslim country ang India.

Read more...

Friday, April 29, 2005

20: Ang edad ni Noe

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Kung tatanungin po natin si Brother Eli Soriano ng ganito: Brother Eli, ilang taon na po ba si Noe ng utusan siya ng magpakarami? At sa isang tagpo ng kaniyang pangangaral ay ganito po ang kaniyang sagot:
Soriano: Noong sabihin ng Dios kay Noe, magpakarami kayo, sa palagay n'yo gusto pa ba ni Noe? Palagay n'yo? 700 yrs na si Noe nuon, inutusan pang magpakarami. Ikaw kaya ang utusan nuon, sa kakalug-kalog na ang tuhod mo `Dios, ayaw ko na ho kakalug-kalog na ang tuhod ko. Eh utos yon eh, ano ang gagawin mo? Gusto mong maligtas sumunod ka, Amen.
Ohhhh! 700 na raw ang edad ni Noe. Kakalugkalug na nga raw ang tuhod e. Pero sandali hindi ba't 950 ang kabuuang edad ni Noe ayon - Gen.9:29 MB?

29 kaya't inabot niya ang 950 taon bago siya namatay.
Nang mangyari ang bahang gunaw, 600 na po ang edad ni Noe noon ayon sa Genesis 7:6
6 Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig.
E, ilang araw lang naman ang baha e hindi naman yon inabot ng 100 taon di ba? So, kung gayon hindi po 700 ang edad ni Noe noon nang utusan siya na magpakarami.

Read more...

Thursday, April 28, 2005

19: Ang Eded ay paraiso

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

E, tungkol naman sa Eden ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang turo ni Brother Eli Soriano ay wala raw mababasa na ang Eden ay paraiso. Ganito po ang sabi niya.
Soriano: Wala kang mababasa na yong Eden ay paraiso eh. Yong Eden is a Garden-hindi paraiso. In fact,wala na ngayon yon eh.
Totoo po ba kaya ang aral niyang ito. Tingnan na lanag kaya natin sa sa saling Kastila - Gen.2:8-10 Spanish Version

8. Había plantado el Señor Dios desde el principio un Jardín delicioso, en que colocó al hombre que había formado, 9) y en donde el Señor Dios había hecho nacer de la tierra misma toda suerte de árboles hermosos a la vista, y de frutos suaves al paladar: y también el árbol de la vida en medio del paraíso, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10) De este lugar de delicias salía un río para regar el paraíso, río que desde allí se dividía en cuatro brazos.”
Paraiso naman pala e. Ahh. Alam ko na kung bakit akala niya hindi iyon ang paraiso, kasi kastila term to e. Akala niya kasi tagalog, e natural sa Bibliang tagalog hindi paraiso ang nakasulat don.

Read more...